hoc nhac ly

Học nhạc lý ở đâu?

HỌC NHẠC LÝ Ở ĐÂU             Có thể nói Nhạc pháp (gồm nhạc lý và xướng âm) là cửa ngõ dẫn vào âm nhạc. Âm nhạc là một bộ mộn nghệ ... Xem tiếp →
Trao đổi text link với trường âm nhạc
avatar
Tác giả: Nguyễn Hoàng
Facebook: http://facebook.com/kendyhoangvn
Điện thoại: 0988 99 30 34